SK | EN
 

 

3D Model

Aby ste si mohli na 3D tlačiarni niečo vytlačiť, je nevyhnutné mať pripravený digitálny 3D model, na základe ktorého sa potom tlačí fyzický model. Model sa pripravuje v 3D modelovacích programoch (CAD softvéroch) alebo skenovaním, ktoré je vhodné pre oragnické tvary ako je napríklad postava človeka. Ak nemáte skúsenosti so softvérmi, existujú mnohé databázy modelov alebo využite naše CAD služby a my Vám model radi pripravíme.

3D programy

TinkerCAD
123Dapp
SketchUp
Blender

Databázy 3D modelov

Thingiverse
GrabCAD
Yeggi
Turbosquid
TraceParts
MyMiniFactory

3D dizajn a vytlačiteľnosť modelu

Pri navrhovaní modelu, súčiastky alebo prototypu pre aditívnu výrobu – 3D tlač, je vždy nutné myslieť na ich vyrobiteľnosť. Tak ako každá výrobná technológia, aj 3D tlač má svoje parametre a zásady, ktoré je nutné dodržať, aby ste využili jej potenciál naplno.

V prvom rade je potrebné vedieť na čo je model určený, čo od neho očakávate a na základe toho zvoliť optimálny materiál a technológiu. Každá má totiž svoje prednosti ale aj limity.

6 zásad 3D dizajnu

1. Vlastnosť materiálu
2. Veľkosť modelu
3. Hrúbka steny
4. Miera reprodukovaného detailu
5. Vrstvenie a výplň
6. Správny formát a bezchybnosť súboru

Nemáte model? Využite naše CAD služby

Najčastejšie chyby modelov (v polygónovej sieti)

Non-manifold edge – na jednej hrane sa stretávajú viac ako dve plochy. Spoločnú hranu môžu mať len dve plochy.

tvaroch-tut-errors_0006 3d tlac

Non-manifold point – ak sa stretávajú dve plochy v jednom bode, majú spoločný jeden bod, ale nemajú spoločnú hranu. tvaroch-tut-errors_0005 3d tlac

Naked edges, border edges – každá hrana plochy musí byť spojená s inou hranou. Ak sa tak nedeje, na povrchu modelu vznikajú diery. Povrch nevytvára uzavretú plochu.

tvaroch-tut-errors_0004 3d tlac

Oddelené uzavreté plochy (objemy) zdieľajú spoločnú hranu - je to podobne ako pri non-manifold edge ale s tým rozdielom, že sa nestretávajú na jednej hrane viac ako dve plochy alebo dva či viac uzavretých objektov.

tvaroch-tut-errors_0003 3d tlac

Overlapping surfaces (self-intersecting) – plochy sa navzájom križujú, idú jedna cez druhú alebo vyčnievajú mimo povrchovú plochu modelu. tvaroch-tut-errors_0002 3d tlac

Normals orientation (solid orientation) – pri každej ploche rozlišujeme dve orientácie – dnu a von. Preto, aby bolo možné model tlačiť musia byť všetky plochy na povrchu modelu orientované rovnakým smerom. Pri tlači modelu nezáleží na tom, ktorým smerom to bude, len aby bol ten istý.

tvaroch-tut-errors_0000 3d tlac tvaroch-tut-errors_0001_-

Ak si neviete rady pri modelovaní alebo exportovaní, neváhajte nás kontaktovať info(at)tvaroch.sk.

Kam ďalej? Vytlačiť model | Materiály a Technológie