SK | EN
 

 

Archívy Aplikácie - Zákazková 3D tlač TVAR

Architektúra a Urbanizmus

Navrhovanie architektonických a urbanistických riešení je zložitý a komplexný proces. Je to vytváranie prostredia, ktoré ovplyvňuje kvalitu nášho života. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je dôkladná štúdia problému, navrhnutie riešenia a jeho následná prezentácia.

Čítať ďalej
Rapid Prototyping – Dizajn

Základom súčasného priemyslu je bezpochyby sériová výroba produktov. Predtým ako sa však navrhnutý produkt alebo jeho časť dostane do výroby a reálneho života, musí prejsť niekoľkými vývojovými fázami.

Čítať ďalej
Marketing

Aj keď máte ten najlepší produkt alebo službu, uspieť na súčasnom trhu je naozaj náročné. Je preplnený, zákazníci sú rozmaznaní a na to, aby si vás všimli je nevyhnutné ich vedieť zaujať. Pre kreatívcov je nutné stále hľadať nové spôsoby ako zákazníka doslova dráždiť a získavať jeho pozornosť.

Čítať ďalej
Umenie

Umenie je veľmi široký pojem a zahŕňa v sebe množstvo foriem ako umelec reflektuje skutočnosť na základe vlastného skúmania a poznania. V prípade vizuálneho umenia, kde je hlavné médium hmota, sa práve 3D tlač može stať jedným zo spôsobov ako vyjadrí svoju umeleckú ambíciu.

Čítať ďalej
Medicína a Veda

Veda a výskum si vyžaduje vedomosti a zároveň odhodlanie. Je to proces, ktorý nemá jasne stanovenú cestu, vyžaduje si kreatívnu myseľ, individuálny prístup a riešenie.

Čítať ďalej