SK | EN
 

 

3D model ženskej hlavy pre 3D tlač

3D Model

Aby ste si mohli na 3D tlačiarni niečo vytlačiť, je nevyhnutné mať pripravený digitálny 3D model, na základe ktorého sa potom tlačí fyzický model. Model sa pripravuje v 3D modelovacích programoch (CAD softvéroch) alebo skenovaním, ktoré je vhodné pre oragnické tvary ako je napríklad postava človeka. Ak nemáte skúsenosti so softvérmi, existujú mnohé databázy modelov alebo využite naše CAD služby a my Vám model radi pripravíme.

3D programy

TinkerCAD

Vynikajúca online modelovacia aplikácia pre všetkých, ktorý začínajú s 3D dizajnom a modelovaním. Naviac je dostupná databáza modelov od samotných užívateľov.

www.tinkercad.com

123Dapp

Niekoľko výborných aplikácií pre začiatočníkov, aplikácia pre mobil alebo tablet a databáza modelov.

www.123dapp.com

SketchUp

Jeden z najrozšírenejších a najpoužívanejších programov s veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládaním. Je obľúbený hlavne medzi architektmi a nájdete k nemu množstvo návodov aj v slovenskom alebo českom jazyku. Je vo voľnej aj platenej verzii. Jeho nevýhodou je, že export súborov do .STL vytvára chybné modely s množstvom otvorených hrán.

www.sketchup.com

Blender

Najprepracovanejší open-source program s množstvom funkcií vhodný aj na náročnejšie projekty.

www.blender.org

Databázy 3D modelov

Thingiverse

Asi najpopulárnejšia databáza modelov pre 3D tlač. Nájdete tu aj odporúčania ako daný model tlačiť alebo ako ho prispôsobiť.

www.thingiverse.com

GrabCAD

Vynikajúca databáza určená hlavne pre konštruktérov a dizajnérov.

www.grabcad.com

Yeggi

Vyhľadávač pre modely, ktorý prehľadáva niekoľko databáz naraz.

www.yeggi.com

Turbosquid

Databáza modelov určených nie len pre 3D tlač ale aj animáciu a vizualizácie. Obsahuje tiež veľa modelov zadarmo.

www.turbosquid.com

TraceParts

Modely určené pre konštrukérov a dizajnérov

www.traceparts.com

MyMiniFactory

Podobná databáza ako populárnejší Thingiverse. Všetky modely by mali byť vytlačiteľné.

www.myminifactory.com

3D dizajn a vytlačiteľnosť modelu

Pri navrhovaní modelu, súčiastky alebo prototypu pre aditívnu výrobu – 3D tlač, je vždy nutné myslieť na ich vyrobiteľnosť. Tak ako každá výrobná technológia, aj 3D tlač má svoje parametre a zásady, ktoré je nutné dodržať, aby ste využili jej potenciál naplno.

V prvom rade je potrebné vedieť na čo je model určený, čo od neho očakávate a na základe toho zvoliť optimálny materiál a technológiu. Každá má totiž svoje prednosti ale aj limity.

6 zásad 3D dizajnu

1. Vlastnosť materiálu
Treba vedieť, či je model len ako prezentačný, záleží nám iba na jeho tvare alebo očakávame od neho aj určité mechanické vlastnosti ako húževnatosť, pružnosť, tvrdosť alebo teplotnú odolnosť.

Vlastnosti materiálu ovplyvňuje aj hrúbka steny, smer vrstvenia (orientácia v tlačiarni) a výška vrstvy.

2. Veľkosť modelu
Každý prístroj, technológia má iný maximálny rozmer modelu, ktorý je môžné vytlačiť. Ak je nutné model rozdeliť, jeho jednotlivé časti sa dajú vždy určitým spôsobom spojiť.

Maximálny rozmer ktorý vieme zabezpečiť je SLA technológiou 2100 x 700 x 800 mm.

tvaroch-tut-max-rozmery-3d tlac

3. Hrúbka steny

minimálna hrúbka steny (v závislosti od technológie je 0,5 – 2 mm)tvaroch-tut-max-rozmery-2-3d-tlac

4. Miera reprodukovaného detailu
Každá technológia má svoje obmedzenia, čo sa týka zobrazenia veľkosti minimálneho detailu. Závisí to hlavne od výšky vrstvy a “hrúbky nastroja” (laser alebo tryska).
5. Vrstvenie a výplň

Pri 3D tlači je možné nastaviť rôznu výšku vrstvy a pri FDM aj mieru výplňe, čo ovplyvňuje materiálové vlastnosti modelu, mieru reprodukovaného detailu, čas a tým pádom aj výslednú cenu tlače.

  nízka výška vrstvy menšia miera výplňe
čas zvyšuje znižuje
kvalita porvrchu zvyšuje znižuje
mechanické vlastnosti zvyšuje znižuje
miera detailu zvyšuje znižuje
cena zvyšuje znižuje
6. Správny formát a bezchybnosť súboru

Je jedno v akom programe alebo aplikácii pracujete, na konci je vždy nutné váš výtvor správne vyexportovať pre potreby 3D tlače. Najbežnejším formátom pre tlač, ktorý podporuje väčšina 3D programov, je .STL (StereoLithography).

Povrch modelov vytvorených v tomto formáte sa skladá z väčších, menších trojuholníkov alebo kosoštvorcov tzv. polygónov. Tie sú poukladané vedľa seba tak, že vytvárajú požadovaný tvar (polygónovú sieť).

Tvaroch stl triangels 3d tlac

Pri exportovaní výsledného modelu v rôznych softvéroch (3ds max, maya, blender, sketchup..) vznikajú často krát chyby v polygónovej sieti, ktoré môžu spôsobiť problémy pri tlači. Je to dané hlavne tým, že tieto programy boli primárne určené na tvorbu animácií alebo vizualizácií. Preto je nevyhnutné si svoj export ešte skontrolovať po prípade opraviť.  My veľmi radi odporúčame na tento účel program Netfabb.

Netfabb

Je to jeden z najrozšírenejších programov, ktorý dokáže odstrániť mnohé chyby a pripraviť model na tlač. Máte na výber platenú alebo neplatenú verziu, pričom tie sa odlišujú hlavne funkcionalitou. Softvér je dostupný na platforme windows, iOS aj Linux.

Ak sa vám nechce strácať čas inštaláciou, na stránke nájdete tiež ich webovú aplikáciu. Po nahratí súboru je opravený na serveroch a hotový model si môžete stiahnuť. Aplikáciu je výhodné použiť napríklad vtedy ak viete, že je to len jednorázová záležitosť a nebudete kontrolovať veľa súborov.

netfabb 3d tlac

Nemáte model? Využite naše CAD služby

Najčastejšie chyby modelov (v polygónovej sieti)

Non-manifold edge – na jednej hrane sa stretávajú viac ako dve plochy. Spoločnú hranu môžu mať len dve plochy.

tvaroch-tut-errors_0006 3d tlac

Non-manifold point – ak sa stretávajú dve plochy v jednom bode, majú spoločný jeden bod, ale nemajú spoločnú hranu. tvaroch-tut-errors_0005 3d tlac

Naked edges, border edges – každá hrana plochy musí byť spojená s inou hranou. Ak sa tak nedeje, na povrchu modelu vznikajú diery. Povrch nevytvára uzavretú plochu.

tvaroch-tut-errors_0004 3d tlac

Oddelené uzavreté plochy (objemy) zdieľajú spoločnú hranu – je to podobne ako pri non-manifold edge ale s tým rozdielom, že sa nestretávajú na jednej hrane viac ako dve plochy alebo dva či viac uzavretých objektov.

tvaroch-tut-errors_0003 3d tlac

Overlapping surfaces (self-intersecting) – plochy sa navzájom križujú, idú jedna cez druhú alebo vyčnievajú mimo povrchovú plochu modelu. tvaroch-tut-errors_0002 3d tlac

Normals orientation (solid orientation) – pri každej ploche rozlišujeme dve orientácie – dnu a von. Preto, aby bolo možné model tlačiť musia byť všetky plochy na povrchu modelu orientované rovnakým smerom. Pri tlači modelu nezáleží na tom, ktorým smerom to bude, len aby bol ten istý.

tvaroch-tut-errors_0000 3d tlac tvaroch-tut-errors_0001_-

Ak si neviete rady pri modelovaní alebo exportovaní, neváhajte nás kontaktovať info(at)tvaroch.sk.

Kam ďalej? Vytlačiť model | Materiály a Technológie