SK | EN

CAD služby

Využívame naše skúsenosti z 3D tlače pri návrhu a optimalizácii produktov pre našich klientov

Vývoj produktu

Na základe špecifikácie a technickej dokumentácie použitia
Vám dokážeme kompletne vyvinúť diel alebo komponent.
Dokážeme zredukovať aj väčší počet dielov v zostave na minimum.

Topologická Optimalizácia

Váš model dokážeme maximálne odľahčiť vzhľadom na jeho
okrajové podmienky. Využívame k tomu špičkový softvér
pre topologickú optimalizáciu.

Oprava 3D modelov

Aj 3D tlač má svoje výrobné obmedzenia, ktoré dokážeme
vzhľadom na funkciu výrobku vhodne dizajnovo prispôsobiť.