SK | EN
 

 

Archívy Využitie - Zákazková 3D tlač TVAR

church martinsky vrch 1 200 smll
Architektúra a Urbanizmus

Navrhovanie architektonických a urbanistických riešení je zložitý a komplexný proces. Je to vytváranie prostredia, ktoré ovplyvňuje kvalitu nášho života. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je dôkladná štúdia problému, navrhnutie riešenia a jeho následná prezentácia.

Čítať ďalej
3d tlac protoyp topanka
Rapid Prototyping – Dizajn

Základom súčasného priemyslu je bezpochyby sériová výroba produktov. Predtým ako sa však navrhnutý produkt alebo jeho časť dostane do výroby a reálneho života, musí prejsť niekoľkými vývojovými fázami.

Čítať ďalej
minion
Marketing

Aj keď máte ten najlepší produkt alebo službu, uspieť na súčasnom trhu je naozaj náročné. Je preplnený, zákazníci sú rozmaznaní a na to, aby si vás všimli je nevyhnutné ich vedieť zaujať. Pre kreatívcov je nutné stále hľadať nové spôsoby ako zákazníka doslova dráždiť a získavať jeho pozornosť.

Čítať ďalej
home metod
Umenie

Umenie je veľmi široký pojem a zahŕňa v sebe množstvo foriem ako umelec reflektuje skutočnosť na základe vlastného skúmania a poznania. V prípade vizuálneho umenia, kde je hlavné médium hmota, sa práve 3D tlač može stať jedným zo spôsobov ako vyjadrí svoju umeleckú ambíciu.

Čítať ďalej
teeth 3d printing 3d tlac tvaroch gray resin science
Medicína a Veda

Veda a výskum si vyžaduje vedomosti a zároveň odhodlanie. Je to proces, ktorý nemá jasne stanovenú cestu, vyžaduje si kreatívnu myseľ, individuálny prístup a riešenie.

Čítať ďalej