SK | EN
 

 

Sandstone 2 620x226

Sadrový kompozit

Plnofarebný pevný a tvrdý materiál ale málo flexibilný a krehký. Má jemnú zrnitú povrchovú štruktúru a ľahko nasáva tekutiny. Vynikajúci materiál na zhotovenie prezentačných a architektonických modelov, figúrok alebo nefunkčných prototypov, kde je potrebné farebne odlíšiť jednotlivé časti.

Použitie

Architektonické modely, dizajnérske modely, tvarové štúdie, reklamné predmety, figúrky, master modely na výrobu foriem, 3D kartografické mapy

Invalid Displayed Gallery

Technické parametre

Maximálna veľkosť modelu1: 254 x 355 x 203 mm
Minimálna hrúbka steny: 1,5 mm
Minimálna miera detailu2: 0,4 mm
Výška vrstvy: 0,1 mm
Maximálna teplota3: ~150 – 300 °C

1najväčší rozmer modelu vytlačeného v jednom kuse, väčšie modely je nutné rozdeliť na viac častí, ktoré sa však dajú jednoducho spojiť
2detaily a štruktúry modelu menšie ako je minimálna miera detailu, sa môžu zle vykresliť alebo úplne stratiť
3závisí od geometrie modelu, hrúbky stien, finalizácie a dobe pôsobenia

Finalizácia a postprodukcia

Model je priamo po tlači krehký a je nutné ho ešte finalizovať, tzn., že model je napúšťaný buď lepidlom, epoxidom, voskom alebo sa môžu tieto materiály súčasne kombinovať.

Finálny model je možné ďalej povrchovo upravovať a tak docieliť hladký povrch. Na tmelenie sa dobre osvedčil sprejový tmel, rôzne modelárske alebo akrylátové tmely. Kvôli pórovitosti materiálu je vhodné pred farbením najprv na model naniesť niekoľko vrstiev penetračného náteru.

Na lepenie sa osvedčilo epoxidové lepidlo.

Technológia

Prachová technológia Inkjet Powder od 3D Systems (predtým ZCorp) pracuje formou nanášania vrstiev vysokoodolného  prachového kompozitného materiálu, na ktorý je následne nanášané spojivo/lepidlo. Využívanie štyroch tlačových hláv zabezpečuje plnofarebné prevedenie výsledného modelu.

Model tlačiarne ZPrinter 650

ZPrinter_650

Cena

Biele od 0,70 €/cm3
Farebné od 0,75 €/cm3

Čas dodania

1 – 3 pracovné dni

Vlastnosti

Odolnosť **
Hladkosť povrchu **
Presnosť detailu ***
Flexibilita *
Lesk *
Priehľadnosť *

+ výhody
rýchlosť
cena
pohyblivé vnútorné časti
zložité geometrie
plnofarebné modely

– nevýhody
krehkosť
nevhodné na funkčné, mechanicky namáhané modely

Doplňujúce informácie

krehkosť prevísajúcich častí
namočený model stráca farebnosť