SK | EN
 

 

Príprava modelu na tlač

Ak máte pripravený digitálny 3D model, je nutné ho ešte prispôsobiť tlači. Tak ako každá technológia aj 3D tlač má svoje zásady a obmedzenia, a nedá sa vytlačiť všetko.

Na čo si dávať pozor?

1. rozmery a detailnosť modelu

V prvom rade je potrebné vedieť na čo je model určený a na základe toho zvoliť materiál a technológiu. Každá má totiž svoje výhody ale aj limity. Niektorá je určená na malé ale detailné modely, ktorých čas tlače je dlhý, iné môžu byt väčšie ale zase nie natoľko presné, alebo pri niektorých sú podstatné vlastnosti zvoleného materiálu.
Dôležité je zohľadniť:

  • maximálny rozmer, ktorý je možné tlačiť tvaroch-tut-max-rozmery-3d tlac
  • minimálnu hrúbku steny (v závislosti od technológie 0,5 – 2 mm)tvaroch-tut-max-rozmery-2-3d-tlac
  • minimálnu mieru reprodukovaného detailu (veľmi malé detaily sa môžu stratiť)

Netreba zabúdať ešte na jednu vec, ktorá môže spôsobiť problém pri tlači. Treba si uvedomiť, že veľmi tenké a dlhé časti modelov sú krehké a ľahko sa lámu.

tvaroch-tut-max-rozmery-3d-tlac

2. správny formát a bezchybnosť súboru

Je jedno v akom programe alebo aplikácii pracujete, na konci je vždy nutné váš výtvor správne vyexportovať pre potreby 3D tlače. Najbežnejším formátom pre tlač, ktorý podporuje väčšina 3D programov, je .STL (STereoLithography). Povrch modelov vytvorených v tomto formáte sa skladá z väčších, menších trojuholníkov alebo kosoštvorcov tzv. polygónov. Tie sú poukladané vedľa seba tak, že vytvárajú požadovaný tvar (polygónovú sieť).

Tvaroch stl triangels 3d tlac

Pri exportovaní výsledného modelu v rôznych softvéroch (3ds max, maya, blender..) vznikajú často krát chyby v polygónovej sieti, ktoré môžu spôsobiť problémy pri tlači. Je to dané hlavne tým, že tieto programy boli primárne určené na tvorbu animácií alebo vizualizácií. Preto je nevyhnutné si svoj export ešte skontrolovať po prípade opraviť.  My veľmi radi odporúčame na tento účel program Netfabb.

Netfabb

Je to jeden z najrozšírenejších programov, ktorý dokáže odstrániť mnohé chyby a pripraviť model na tlač. Máte na výber platenú alebo neplatenú verziu, pričom tie sa odlišujú hlavne funkcionalitou. Softvér je dostupný na platforme windows, iOS aj Linux. Ak sa vám nechce strácať čas inštaláciou, na stránke nájdete tiež ich webovú aplikáciu. Po nahratí súboru vám príde na email skontrolovaný a opravený model. Aplikáciu je výhodné použiť napríklad vtedy ak viete, že je to len jedno rázová záležitosť a nebudete kontrolovať veľa súborov.

netfabb 3d tlac

Kontrola a odstránenie chýb modelu v Netfabbe – pripravujeme

Konvertovanie súboru do formátu STL

Môžete použiť na konvertovanie online nástroj Online Converter alebo voľne stiahnuteľný program Meshlab

Príprava a export modelu v programe Rhinoceros – pripravujeme
Príprava a export modelu v programe SketchUp – pripravujeme

Najčastejšie chyby modelov (v polygónovej sieti)

Non-manifold edge – na jednej hrane sa stretávajú viac ako dve plochy. Spoločnú hranu môžu mať len dve plochy.

tvaroch-tut-errors_0006 3d tlac

Non-manifold point – ak sa stretávajú dve plochy v jednom bode, majú spoločný jeden bod, ale nemajú spoločnú hranu. tvaroch-tut-errors_0005 3d tlac

Naked edges, border edges – každá hrana plochy musí byť spojená s inou hranou. Ak sa tak nedeje, na povrchu modelu vznikajú diery. Povrch nevytvára uzavretú plochu.

tvaroch-tut-errors_0004 3d tlac

Oddelené uzavreté plochy (objemy) zdieľajú spoločnú hranu – je to podobne ako pri non-manifold edge ale s tým rozdielom, že sa nestretávajú na jednej hrane viac ako dve plochy ale dva alebo viac uzavretých objektov. Musí byť medzi nimi medzera.

tvaroch-tut-errors_0003 3d tlac

Overlapping surfaces (self-intersecting) – plochy sa navzájom križujú, idú jedna cez druhú alebo vyčnievajú mimo povrchovú plochu modelu. tvaroch-tut-errors_0002 3d tlac

Normals orientation (solid orientation) – pri každej ploche rozlišujeme dve orientácie – dnu a von. Preto, aby bolo možné model tlačiť musia byť všetky plochy na povrchu modelu orientované rovnakým smerom. Pri tlači modelu nezáleží na tom, ktorým smerom to bude, len aby bol ten istý.

tvaroch-tut-errors_0000 3d tlac tvaroch-tut-errors_0001_-

Ak si neviete rady pri modelovaní alebo exportovaní, neváhajte nás kontaktovať info(at)tvaroch.sk.

Kam ďalej? Vytlačiť model