SK | EN
 

 

8 júna, 2022

Objavte MoCap

Každý fyzický objekt z 3D tlačiarne má svoj virtuálny základ a musel byť najprv vytvorený ako digitálny 3D model. Tieto naše bohaté skúsenosti s tvrobou digitálnych modelov sme preniesli aj do našej novej služby, ktorá je zameraná na čisto virtuálny a digitálny svet – MoCap.

Snímanie pohybu (alebo v angličtine Motion Capture) 3D objektov je pojem, ktorý sa zaužíva pre proces zachytávania pohybu jedného či viacerých objektov (ľudí, zvierat, strojov, či iných objektov), jeho digitálne zaznamenanie a následne jeho využitie na popis pohybov digitálnych 3D modelov.
Pri procese snímania nie je dôležitý vzhľad daného objektu, zaznamenávajú sa iba pozície určitých bodov povrchu objektu. Tie sa neskôr “namapujú” na 3D model, ktorý potom získa tie isté pohyby a správa sa ako snímaný objekt.

Získané pohyby sa dnes môžu využívať ihneď, v reálnom čase, hlavne v oblasti zábavy, ale oveľa častejšie až po náročnom spracovaní v digitálnych produktoch – filmoch, počítačových hrách, športe či v simulačných aplikáciách, napríklad pri počítačom podporovanom vývoji nových priemyselných výrobkov. 3D technológie sa tak v rôznych odvetviach v rôznej miere vzájomne dopĺňajú. 3D skenovanie, 3D tlač a snímanie 3D pohybov prispevajú k vzniku nových a kvalitnejších výrobkov, ktoré budú lepšie slúžiť potrebám človeka.

K najrozšírenejším a najpopulárnejším systémom snímania pohybov patria optické systémy,.obľúbené vďaka svojej presnosti a flexibilite. Tieto systémy využívajú systém viacerých kamier, snímajúcich pohyby cieľových objektov, ktoré spracujú a analyzujú obraz z týchto kamier.  Informácia o pohyboch objektov, ktorú systém získava, je odvodená z pohybu povrchových bodov objektov, ktorými môžu byť ľahko rozoznateľné body vlastné objektu samotnému, alebo tzv. markery, ktoré boli pred snímaním umiestnené na povrch objektu, spravidla na špeciálne oblečenie.

Typický optický systém sa skladá z 2 až 32 kamier, umiestnených v kalibrovanom priestore a z počítačov, ktoré tieto kamery riadia, zberajú z nich dáta a v procese spracovania ich analyzujú a transformujú do digitálneho produktu, obsahujúceho priestorovo presný záznam pohybu snímaného pohybu. Pokiaľ ide o človeka, tento záznam neobsahuje len pohyby celého tela, prstov, ale aj výrazy mimiky tváre.

Treba si priznať, že MoCap je ďalším krkom do metaversa a pomáha stierať hranice medzi fyzickým a virtuálnym svetom. Technológie pre snímanie pohybov sú ďalším z 3D procesov, ktoré Vám radi pomôžeme implementovať vo vašej firme alebo výskumnom zariadení. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

ZDROJ:

https://is.muni.cz/th/q5mnw/FottaBP_1.pdf