SK | EN
 

 

8 mája, 2015

Od 3D tlače k modelu

3D tlač je úžasná technológia a s jej pomocou je možné realizovať naozaj zaujímavé veci. To, že napreduje rýchlo bolo spomenuté už niekoľko krát a bolo by asi zbytočné o tom rozprávať znovu, a znovu. Ak však požadujeme dokonalý bezchybný povrch alebo špeciálne farebné spracovanie, tu je 3D tlač trochu bezradná. Vzhľadom na spôsob, akým vznikajú objekty je vo výsledku často krát viditeľné vrstvenie, ktoré nie je pri požiadavke na dokonalý povrch žiaduce. V takomto prípade sa 3D tlač stáva len nástrojom na výrobu polotovarov, na ktorých sú neskôr tieto nedokonalosti ručne upravované.

tank-model-3dtlac-3dprinting_03

Príkladom môže byť náš nedávny projekt, pri ktorom sme mali za úlohu vytvoriť maketu veže s delom. Veľkosť ani zložitosť objektu nedovoľovali vytlačiť model z jedného kusu. Pre zachovanie detailov boli všetky časti tlačené na tlačiarni Formlabs pri vysokom rozlíšení (100 mikrónov). Maximálne rozmery vytlačiteľného objektu sú tu len 125 x 125 x 165 mm a preto sme najprv model rozdelili asi 20 menších častí. Bolo nutné premyslieť rozdelenie tak, aby sa spoje nachádzali na miestach, ktoré nie sú viditeľné alebo viditeľné len minimálne. Vytlačené časti boli potom očistené od podporných štruktúr a nerovností, vybrúsené a zatmelené. Keď boli všetky časti pripravené a zapadali presne do seba, mohli sa začať farbiť. Na farbenie boli použité rýchloschnúce akrylové farby s dobrou krycou schopnosťou. Farbenie, brúsenie a lepenie prebiehalo súčasne, keďže sa často krát po zafarbení objavili ďalšie nerovnosti. Kým jedna časť schla od farby, na druhej sa prebrusoval povrch. Na lepenie bolo použité hlavne dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré má dobrú pevnosť a nevytvára krehký spoj. Na menšie veci a spoje sa osvedčilo gélové sekundové lepidlo.

Priebeh výroby a spájanie častí.

Na modeli sa pracovalo skoro 8 dní ale výsledok stál za to. Klient bol spokojný a pre nás to bola cenná skúsenosť, ktorú vieme pretaviť do ďalších a väčších projektov.